Sankaritarinoita jo sata vuotta

Valtio pyytää anteeksi

Valtiollinen anteeksipyyntö vuonna 2016 oli ensimmäinen laatuaan. 

Vuonna 2016 Suomen valtio pyysi anteeksi kaikilta lapsilta ja nuorilta, joita oli lastensuojelun piirissä kohdeltu kaltoin.

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2016 Suomessa tehtiin historiaa. Silloin maassamme ensimmäistä kertaa esitettiin valtiollinen anteeksipyyntö. Sen esitti perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille lapsille ja nuorille.

 

Anteeksipyyntö oli seurausta aiemmin samana vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman haastattelututkimuksen tuloksista. Tutkimuksessa huostaan otetut lapset kertoivat kokemistaan epäkohdista ja väkivallasta ensimmäisen lastensuojelulain ajalta eli vuosina 1937–1983.

Kävi ilmi, että kaikissa lastensuojelun sijaishuollon eri muodoissa oli tapahtunut kaltoinkohtelua ja väkivaltaa sekä lasten näkemysten ja tarpeiden ohittamista eri tavoin.

 

Anteeksipyynnön lisäksi hallitus lupasi selvityksen myötä lisätä valtionosuuksia lastensuojelun kehittämiseen ja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamiseen.

Adolf Von Bonsdorff
(1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.