Sankaritarinoita jo sata vuotta

Asiamiesten tehtävät muuttuvat

Asiamiesten tehtävät muuttuvat Sijaisperheiden valinta ja kasvattilasten valvonta alkoi 1960-luvulla siirtyä asiamiehiltä sosiaalityöntekijöille. 1960-luvulla ammatinvalinnanohjauksessa herättiin ihmettelemään sitä, miksi monet sijaiskodeissa kasvaneet nuoret olivat jääneet ohjaukseen tullessaan persooniltaan melko kehittymättömiksi ja värittömiksi. Kaivattiin tutkimustietoa siitä, miten kasvattilapsien sijoituskodeissa toimitaan ja miten toimintaan pitäisi kehittää.   Vuonna 1966 filosofian maisteri Eira Wiegand alkoi tämän johdosta tehdä […]

Ottolapsitoiminta kehittyy

Ottolapsitoiminta kehittyy 1960-luvulla ottolapsia luovuttavia äitejä alettiin tavata ja tukea. Ottovanhemmille ryhdyttiin tekemään adoptioneuvontaa. 1960-luvulla iso osa ottolapsiksi luovutetuista lapsista oli syntynyt avioliiton ulkopuolella. Yksinhuoltajuuden stigma oli vielä valtavan suuri. Jos rohkea äiti sosiaalisesta paheksunnasta huolimatta halusi pitää lapsensa, työssä käymisen ja lapsenhoidon yhteensovittaminen oli surullisen vaikeaa: yhteiskunta ei vielä tukenut yksinhuoltajaäitejä millään tavoin.   […]

ESTER STÅHLBERG
(1870–1950)

Pelastakaa Lapset Ry:n perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Vuonna 1920 hän avioitui lapsuudenystävänsä, presidentti K.J. Ståhlbergin kanssa.

Adolf Von Bonsdorff
(1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.