Sankaritarinoita jo sata vuotta

Tutustu historiamme merkittäviin hetkiin ja henkilöihin!

1920-luku
1922
Järjestö syntyy orpolapsien avuksi

Pelastakaa Lapset ry toimi ensimmäiset vuosikymmenensä Koteja Kodittomille Lapsille –nimisenä. Tavoite oli etsiä sotien ja vallankumouksen jaloissa orpoutuneille tuhansille lapsille hyviä sijoituskoteja..

Lue lisää
1922
1922
Ester Ståhlberg (1870–1950)

Pelastakaa Lapset ry:n perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja.

Lue lisää

1922
Adolf Von Bonsdorff (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

 

1922
Kahden suomalaisen lastensuojelujärjestön synty

Ester Ståhlberg saa yhdistykselleen laajan tuen työväenliikkeestä kristillisiin järjestöihin.

Lue lisää

1922
Karjalan lastenkylä

Kasvatuskotien lisäksi järjestö tarvitsi vastaanottokoteja, joihin turvattomat lapset saatiin ensi hätään hoidettaviksi ja tarkastettaviksi.

Lue lisää

1922
Tarkastaja Tilda Löthman-Koponen

Yhdistys palkkasi vuonna 1922 kaksi tarkastajaa, joiden tehtävänä oli kerran vuodessa tarkastaa kodit, hankkia uusia asiamiehiä ja jäseniä, perustaa uusia paikallistoimikuntia ja pitää yhteyttä viranomaisiin. Toinen näistä oli kansanedustajana 21:nä istuntokautena vuosina 1910–45 toiminut leppävirtalainen Tilda Löthman-Koponen.
Hänen ahkeruutensa ja omistautumisensa yhdistyksen asialle oli hämmästyttävän energistä. Ylä- ja Keski-Savossa toiminut Löthman kiersi laajasti eri paikkakunnilla ja piti yhdistyksen toiminnasta eri puolilla luentoja hengästyttävällä vuositahdilla.
Eduskunnassa Löthman ajoi etenkin alaikäisten, sairaiden, senioreiden ja naisten oikeuksia.

1924
Paikallisasiamiehet

Yhdistyksen toiminta kasvoi heti 1920-luvulla maanlaajuiseksi, kiitos paikallisten kasvatuskoteja hankkivien ja valvovien ahkerien asiamiesten.

Lue lisää

1926
Suomen lasten kukkasrahasto

Vuonna 1926 Koteja Kodittomille Lapsille –yhdistys perusti rouva Katri Ritavuoren aloitteesta Kodittomain lasten kukkasrahaston.

Lue lisää

1930-luku
1936
Ensimmäinen lastensuojelulaki

Lasten pahoinpitelyjä ja huonoa hoitoa vastaan saatiin vihdoin vuonna 1936 oikeudellista suojaa, kun ensimmäinen lastensuojelulaki astui Suomessa voimaan.

Lue lisää

1938
1938
RAY perustetaan

Raha-automaattiyhdistys perustettiin vuonna 1938 hallitsemaan raha-automaatti- ja kasinotoimintaa Suomessa. Koteja Kodittomille Lapsille ry oli yksi RAY:n perustajajäsenistä.

Lue lisää

1939
1939–1945 Sotavuodet

Heti talvisodan alussa Koteja Kodittomille Lapsille –yhdistys keräsi lapsille vaatteita, jakoi ruoka-apua ja siirsi turvattomia lapsia maaseudulle pommituksilta suojaan.

Lue lisää

1940-luku
1945
Uusi nimi

Ruotsin Rädda Barnen –järjestön puheenjohtaja Margit Levinson ehdotti järjestön uudeksi nimeksi Pelastakaa Lapset – Rädda Barnen. 

Lue lisää

1945
Lasten päivä

Sodan jälkeen Suomessa ryhdyttiin viettämään yleismaailmalliseen tapaan Lasten päivää.

Lue lisää

1947
Huomiota henkiseen hyvinvointiin

Sodan jälkeen järjestö palkkasi riveihinsä ensimmäisen lastenpsykologin, kun lasten mielenterveysongelmien huomattiin  kasvaneen voimakkaasti sotavuosina.

Lue lisää

1947
Kasvatustyön näkymättömät sankarit

Pelastakaa Lasten toiminnan peruskiviä ovat aina olleet paikalliset vapaaehtoiset ja lahjoittajat, jotka omalla tavallaan antavat panoksensa hädänalaisten lasten auttamiseen.

Lue lisää

1949
Lomakotitoiminta

Lasten lomakotitoimintaa on järjestetty Pelastakaa Lapset ry:ssä jo yli 70 vuoden ajan.

Lue lisää

1950-luku
1950
Työ ammattimaistuu

Sotien jälkeen koulutettujen sosiaalityöntekijöiden määrä alkoi kasvaa Pelastakaa Lapset ry:ssä.

Lue lisää

1950
Elina Rautanen (1918–2008)

Toiminnanjohtaja Elina Rautanen työskenteli Pelastakaa Lapset ry:ssä vuodet 1950–1985.

Lue lisää

1950
Juhlien aika

Vuonna 1935 Helsinkiin alettiin ajaa pysyvää huvikenttää. 15 vuotta myöhemmin Linnanmäki vihdoin pääsi avaamaan ovensa.

Lue lisää

1950
Bertel Nybergin aikakausi loppuu

Bertel Nyberg (1882–1968) oli järjestön perustajajäsen ja keskeinen vaikuttaja yli 30 vuotta.

Lue lisää

1960-luku
1964
Ottolapsitoiminta kehittyy

1960-luvulla ottolapsia luovuttavia äitejä alettiin tavata ja tukea. Ottovanhemmille ryhdyttiin antamaan adoptioneuvontaa.

Lue lisää

1966
Asiamiesten tehtävät muuttuvat

Sijaisperheiden valinta ja kasvattilasten valvonta alkoi 1960-luvulla siirtyä asiamiehiltä sosiaalityöntekijöille.

Lue lisää

1970-luku
1973
Yksinhuoltajien asema paranee

Avioton lapsi ja hänen äitinsä saivat Suomessa 1970-luvulle asti kärsiä aviottomuuden stigmasta ja häpeästä.

Lue lisää

1974
Kodinomaiset pienryhmäkodit

1970-luvulle tultaessa perheryhmäkodeista siirryttiin pienryhmäkoteihin. Aluksi pienryhmäkodit oli tarkoitettu etupäässä pojille, mutta vuodesta 1974 lähtien kaikki kodit alkoivat ottaa vastaan myös tyttöjä.

Lue lisää

1980-luku
1985
Kansainväliset adoptiot

Kansainvälinen adoptiotoiminta vilkastui 1985 ottolapsilain uudistuksen myötä.

Lue lisää

1986
Nousukausi ja pudotus

1980-luvulla rahaa riitti Suomessa myös sosiaalialalle. Lastensuojelua kohennettiin kaikin puolin, kunnes lama leikkasi palvelut. 

Lue lisää

1989
Maailman ratifioiduin ihmissoikeussopimus

Lapsen oikeuksien sopimus astui voimaan YK:ssa vuonna 1989. Se perustui 70 vuotta aiemmin Save the Children -järjestön perustaja Eglantyne Jebbin kirjoittamaan maailman ensimmäiseen lasten oikeuksien julistukseen.

Lue lisää

1990-luku
1990
Christina Fagerströmistä sosiaalineuvos

Sosiaalineuvos Christina Fagerström toimi yhdistyksen pääsihteerinä vuodet 1985-1993. Hän on yksi suomalaisen sosiaalityön uudistajista.

Lue lisää

1991
Kodittoman lapsen päivä

Kodittoman lapsen päivällä kiinnitettiin huomiota turvattomiin ja vaikeuksissa olevien perheiden lapsiin.

Lue lisää

1993
Mirja Winter–Heikkilä

Vuonna 1993 Mirja Winter-Heikkilästä tuli  järjestyksessä neljäs Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri.

Lue lisää

1996
Eväitä elämälle

Eväitä elämälle –ohjelma perustettiin laman seurauksena vuonna 1996. Ohjelma tukee vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria opiskelussa ja harrastamisessa.

Lue lisää

1997
Jäseneksi kansainväliseen allianssiin

Suomen Pelastakaa Lapset ry liittyi kansainvälisen Save the Children –liikkeen jäseneksi vuonna 1997.

Lue lisää

2000-luku
2000
Lapsen oikeudet agendalle

Juha Eskelinen muokkasi pääsihteerikaudellaan Pelastakaa Lapset ry:stä lapsen oikeuksia ajavan järjestön.

Lue lisää

2002
Nettivihje ja digimaailman haasteet

Pelastakaa Lapset ry muokkaa toimintansa kunkin aikakauden tarpeisiin. Sotaorpojen auttajana aloittanut järjestö on tänä päivänä turvallisen internetin asiantuntija.

Lue lisää

2002
Netari.fi

Netari on Pelastakaa Lasten ylläpitämä, Suomen suurin nuorisotalo verkossa. Siellä nuori voi tavata turvallisesti ikätovereitaan tai halutessaan anonyymisti keskustella koulutetun aikuisen kanssa.

Lue lisää

2005
Lastensuojelun edunvalvojat Suomeen

Pelastakaa Lapset Ry on kehittänyt Suomeen lastensuojelun edunvalvojatoiminnan. 

Lue lisää

2005
Kansainvälinen auttaja

Suomen Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi koko maailman mittakaavassa.

Lue lisää

2010-luku
2015
Vuoden 2015 turvapaikkakriisi

Pelastakaa Lapset otti vastuuta vuoden 2015 turvapaikkakriisin hoitamisessa.

Lue lisää

2017
Digisosiaalityön uranuurtaja

Pelastakaa Lapset ry on digisosiaalityön asiantuntija. Korona-aikana yhdistys koulutti paljon ammattilaisia etänä tehtävän sosiaalityön saloihin.

Lue lisää

2020-luku
2022
Tapahtumia, näkyvyyttä ja tukea

Pelastakaa Lapset ry järjestää vuosittain lukuisia tv-ohjelmia ja kampanjoita, joilla kerätään varoja lasten auttamiseen ja hankitaan uusia vapaaehtoisia. (Kuva: MTV)

Lue lisää

2022
”Maailma ei ole valmis”

Pelastakaa Lapset ry jatkaa lasten aseman puolustamista myös seuraavat sata vuotta, pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta sanoo.

Lue lisää

2022
Järjestö tällä hetkellä

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.