Tutustu historiamme merkittäviin hetkiin ja henkilöihin!

1920-luku
1922
Järjestö syntyy orpolapsien avuksi

Pelastakaa Lapset ry toimi ensimmäiset vuosikymmenensä Koteja Kodittomille Lapsille –nimisenä. Tavoite oli etsiä sotien ja vallankumouksen jaloissa orpoutuneille tuhansille lapsille hyviä sijoituskoteja..

Lue lisää

1922
Adolf Von Bonsdorff (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

 

1922
Karjalan lastenkylä

Kasvatuskotien lisäksi järjestö tarvitsi vastaanottokoteja, joihin turvattomat lapset saatiin ensi hätään hoidettaviksi ja tarkastettaviksi.

Lue lisää

1922
Tarkastaja Tilda Löthman-Koponen

Yhdistys palkkasi vuonna 1922 kaksi tarkastajaa, joiden tehtävänä oli kerran vuodessa tarkastaa kodit, hankkia uusia asiamiehiä ja jäseniä, perustaa uusia paikallistoimikuntia ja pitää yhteyttä viranomaisiin. Toinen näistä oli kansanedustajana 21:nä istuntokautena vuosina 1910–45 toiminut leppävirtalainen Tilda Löthman-Koponen.
Hänen ahkeruutensa ja omistautumisensa yhdistyksen asialle oli hämmästyttävän energistä. Ylä- ja Keski-Savossa toiminut Löthman kiersi laajasti eri paikkakunnilla ja piti yhdistyksen toiminnasta eri puolilla luentoja hengästyttävällä vuositahdilla.
Eduskunnassa Löthman ajoi etenkin alaikäisten, sairaiden, senioreiden ja naisten oikeuksia.

1924
Paikallisasiamiehet

Yhdistyksen toiminta kasvoi heti 1920-luvulla maanlaajuiseksi, kiitos paikallisten kasvatuskoteja hankkivien ja valvovien ahkerien asiamiesten.

Lue lisää

1926
Suomen lasten kukkasrahasto

Vuonna 1926 Koteja Kodittomille Lapsille –yhdistys perusti rouva Katri Ritavuoren aloitteesta Kodittomain lasten kukkasrahaston.

Lue lisää

1930-luku
1938
RAY perustetaan

Raha-automaattiyhdistys perustettiin vuonna 1938 hallitsemaan raha-automaatti- ja kasinotoimintaa Suomessa. Koteja Kodittomille Lapsille ry oli yksi RAY:n perustajajäsenistä.

Lue lisää

1939
1939–1945 Sotavuodet

Heti talvisodan alussa Koteja Kodittomille Lapsille –yhdistys keräsi lapsille vaatteita, jakoi ruoka-apua ja siirsi turvattomia lapsia maaseudulle pommituksilta suojaan.

Lue lisää

1940-luku
1945
Uusi nimi

Ruotsin Rädda Barnen –järjestön puheenjohtaja Margit Levinson ehdotti järjestön uudeksi nimeksi Pelastakaa Lapset – Rädda Barnen. 

Lue lisää

1950-luku
1950
Juhlien aika

Vuonna 1935 Helsinkiin alettiin ajaa pysyvää huvikenttää. 15 vuotta myöhemmin Linnanmäki vihdoin pääsi avaamaan ovensa.

Lue lisää

1960-luku
1970-luku
1974
Kodinomaiset pienryhmäkodit

1970-luvulle tultaessa perheryhmäkodeista siirryttiin pienryhmäkoteihin. Aluksi pienryhmäkodit oli tarkoitettu etupäässä pojille, mutta vuodesta 1974 lähtien kaikki kodit alkoivat ottaa vastaan myös tyttöjä.

Lue lisää

1980-luku
1986
Nousukausi ja pudotus

1980-luvulla rahaa riitti Suomessa myös sosiaalialalle. Lastensuojelua kohennettiin kaikin puolin, kunnes lama leikkasi palvelut. 

Lue lisää

1989
Maailman ratifioiduin ihmissoikeussopimus

Lapsen oikeuksien sopimus astui voimaan YK:ssa vuonna 1989. Se perustui 70 vuotta aiemmin Save the Children -järjestön perustaja Eglantyne Jebbin kirjoittamaan maailman ensimmäiseen lasten oikeuksien julistukseen.

Lue lisää

1990-luku
1996
Eväitä elämälle

Eväitä elämälle –ohjelma perustettiin laman seurauksena vuonna 1996. Ohjelma tukee vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria opiskelussa ja harrastamisessa.

Lue lisää

2000-luku
2002
Netari.fi

Netari on Pelastakaa Lasten ylläpitämä, Suomen suurin nuorisotalo verkossa. Siellä nuori voi tavata turvallisesti ikätovereitaan tai halutessaan anonyymisti keskustella koulutetun aikuisen kanssa.

Lue lisää

2010-luku
2020-luku
2022
Tapahtumia, näkyvyyttä ja tukea

Pelastakaa Lapset ry järjestää vuosittain lukuisia tv-ohjelmia ja kampanjoita, joilla kerätään varoja lasten auttamiseen ja hankitaan uusia vapaaehtoisia. (Kuva: MTV)

Lue lisää

Sivun taustakuvat:
1920-luku: Ensimmäinen maailmansota, kuva Helsingin kaupunginmuseo
1930-luku: Kirkkokatu 3, kuvaaja Signe Brander, Helsingin kaupunginmuseo
1940-luku: Museovirasto, kuvaaja Pietinen Aarne

1950-luku: Lapset laskevat jääliukumäkeä, vuosi1954, kuva Helsingin kaupunginmuseo

1960-luku: Kuva Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja Bonin Volker von, vuosi1960
1970-luku: Kuva Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja Oras Patrick

1980-luku: Kuva Helsingin kaupunginmuseo, Pohjois-Haaga Päiväkoti Pakkala, vuosi 1981
1990-luku: Kuva Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja Helenius Mauri, Unioninkatu 2
2000-luku: Kuvaaja Curtis Loy, kuva Pexels
2010-luku & 2020-luku: Kuvat: Pexels