Sankaritarinoita jo sata vuotta

Kahden suomalaisen lastensuojelujärjestön synty

Ester Ståhlberg
Kuva: Eric Sundström (1866–1933), Jukka-Pekka Pietiäinen: Tasavallan presidentit 1919–1931. Weilin+Göös 1992; s. 57.

Ester Ståhlberg saa yhdistykselleen laajan tuen työväenliikkeestä kristillisiin järjestöihin.

Ester Ståhlberg ja Adolf Von Bonsdorff alkoivat hioa Koteja Kodittomille Lapsille –järjestöään vuonna 1920. Samana vuonna Suomeen perustettiin Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sophie Mannerheimin ajamana. Tämän yhdistyksen aluetta lastensuojelussa olivat etenkin kasvatus- ja terveydenhoitotyö.

 

Toiminta-alueet eivät siis olleet päällekkäisiä MLL:n ja Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen välillä, mutta näiden kahden voimanaisen, Ståhlbergin ja Mannerheimin, välit olivat jopa kilpailulliset. Taustalla vaikutti ainakin Sophie Mannerheimin suuttumus veljensä häviöstä maan ensimmäisessä presidenttikilpailussa liberaalimmalle ehdokkaalle, K.J. Ståhlbergille. Ester Ståhlberg puolestaan epäili alati ”mannerheimilaisia” pyrkimyksistä monopolisoida koko nuoren valtion lastensuojelu oman nimikkeensä alle. 1930-luvun lopulle tultaessa järjestöjen välit normalisoituivat.

 

Kansalaissodan jälkeen työväenliike karsasti voimakkaasti valkoisen kenraalin nimeä lastensuojelujärjestössä. Ester Ståhlberg sen sijaan sai järjestönsä taakse aatteellisesti erittäin laajan tuen läpi poliittisen kentän ja työväenliikkeestä kirkollisiin järjestöihin.

 

Maan ykkösnaisena Ester Ståhlbergilla oli paljon vaikutusvaltaa ja hyvät suhteet valtion viranomaisiin, joten järjestön yhteistyö virallisen lastensuojelun kanssa alkoi heti toimia mutkattomasti.

 

Järjestön perustava kokous pidettiin 4.2.1922.

Sophie Mannerheim
(1863–1928)

Sophie Mannerheim (1863–1928) oli Helsingin kirurgisen sairaalan ylihoitaja ja Suomen sairaanhoitajataryhdistyksen puheenjohtaja. Hän oli Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheimin sisar. 

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.