Sankaritarinoita jo sata vuotta

Kansainvälinen auttaja

Kaivon valmistuminen Keniassa vuonna 2002. 

Tukemamme lapsiparlamentin jäsenet Mastewai Wosahuw,  Abathun Ghania Tarekegn, Etiopia 2009.

Suomen Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi koko maailman mittakaavassa.

Vuonna 2005 Pelastakaa Lapset ry sai ulkoministeriön kumppanuusjärjestöstatuksen. Tämä on helpottanut toiminnan järjestämistä valituissa kohdemaissa Itä-, Etelä- ja Länsi-Afrikassa sekä Länsi- ja Etelä-Aasiassa. Kumppanuusjärjestönä yhdistys tekee kohdemaihinsa useamman vuoden kokonaisohjelmat, jonka kaikkiin osahankkeisiin ulkoministeriö antaa monivuotisen rahoituksen. Näin yhdistyksen työpanosta ei törsäänny vuosittaisten erillisten hankerahoitusten metsästämiseen.

 

Kumppanuusmaiden lisäksi yhdistys auttaa emojärjestönsä kautta kaikkialla maailmassa konfliktien tai katastrofien uhreiksi joutuneita lapsia humanitäärisellä avustustyöllään. Tähän toimintaan saadaan rahoitusta jäsenmaitten keräysten lisäksi UM:n, EU:n, UNICEFin sekä Maailmanpankin kriisirahoituksista.

 

Pelastakaa Lapset ry aloitti kansainvälisen toiminnan jo 1960-luvun lopulla. Tuolloin Suomeen saatiin lapsikummitoiminnan ensimmäiset kummilapset Intiasta ja Vietnamista. Laajempi osallistuminen kansainväliseen toimintaan alkoi 1980-luvulla. Hyvinvoinnin kasvaessa kotimaassa katsetta voitiin kohdistaa koko maailman hädänalaisten lasten auttamiseen. Ensimmäinen globaali avustuskohde olivat Meksikon katulapset.

 

2020-luvulle tultaessa Suomen Pelastakaa Lapset ry tavoitti kansainvälisillä ohjelmillaan jo lähes puoli miljoonaa lasta. Keskeiset kansainvälisen toiminnan tavoitteet ovat vähentää lapsikuolleisuutta, poistaa lapsiin kohdistuva väkivalta ja parantaa kaikkien lasten koulutusedellytyksiä koko maailmassa.

Adolf Von Bonsdorff
(1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.