Sankaritarinoita jo sata vuotta

Kansainväliset adoptiot

Vuonna 1985 uudistetun Suomen ottolapsilain jälkeen Pelastakaa lapset järjestöstä tuli yksi Suomen keskeisistä toimijoista kansainvälisiin adoptioihin.

 

Kuva: Shutterstock

Kansainvälinen adoptiotoiminta vilkastui 1985 ottolapsilain uudistuksen myötä.

Vuonna 1985 uudistetussa Suomen ottolapsilaissa parannettiin kansainvälisesti adoptoitujen lasten oikeuksia. Vielä tuolloin monissa lapsia luovuttaneissa maissa adoptiotoiminta ei ollut selkeästi säädeltyä. 

 

Lain jälkeen Pelastakaa Lapset järjestöstä tuli yksi Suomen keskeisistä toimijoista kansainvälisiin adoptioihin. Toiminta oli vilkkainta 2000-luvun alussa, jolloin Pelastakaa Lasten kautta Suomeen adoptoitiin noin 150 lasta vuodessa.

 

Nykyään kansainvälisten adoptioiden määrä on pienentynyt merkittävästi: koronavuosina Suomeen saapui Pelastakaa Lasten kautta enää kymmenkunta adoptiolasta vuodessa.

 

Kansainvälisten adoptioiden väheneminen johtuu adoption kautta kotia tarvitsevien lasten määrän vähenemisestä: Useimmat valtiot pystyvät entistä paremmin itse pitämään huolta lapsistaan ja kansainvälisten lakien mukaan lapselle on ensisijaisesti pyrittävä löytämään adoptioperhe omasta maasta. Kansainvälinen adoptio on aina vasta viimesijainen vaihtoehto.

 

Pelastakaa Lapset ry:n mukaan kehitys on mennyt oikeaan suuntaan. Lapsella on oikeus omaan kotiin, mutta toiselle puolelle maailmaa lähettämisen tulee olla lastensuojelun viimesijaisin toimintamuoto.

Adolf Von Bonsdorff
(1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.