Sankaritarinoita jo sata vuotta

Nettivihje ja digimaailman haasteet

Pelastakaa Lapset ry muokkaa toimintansa kunkin aikakauden tarpeisiin. Sotaorpojen auttajana aloittanut järjestö on tänä päivänä turvallisen internetin asiantuntija.

Pelastakaa Lapset ry on sadan toimintavuotensa aikana kyennyt aina reagoimaan eri aikakausien lasten tarpeisiin ja muuttamaan toimintaansa niiden mukaiseksi.

 

Yhdistyksen toiminta alkoi 1920-luvulla kasvatuskotien etsimisellä kansalaissodassa orvoiksi ja ilman huoltokykyistä vanhempaa jääneille lapsille. 2000-luvulla yhdistys hoitaa yhä sijaiskoti- ja adoptiotoimintaa, mutta uusina toimialueina se on tarttunut myös alati digitalisoituvan maailman tarjoamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

 

Internetin ja sosiaalisen median räjähdysmäinen kasvu on tuonut mukanaan hyvää ja huonoa lasten elämään. Pelastakaa Lapset ry pyrkii olemaan tukena siellä missä lapset ja nuoret aikaansa viettävät ja tarjoaa verkossa esimerkiksi turvallista ja anonyymia chattiapua sekä virtuaalisen nuorisotalo Netarin.

 

Internetin vaaroja vastaan yhdistys on taistellut jo yli kaksikymmentä vuotta. Vuonna 2002 yhdistys aloitti anonyymin Nettivihje-palvelun lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi. Palveluun saapuu vuosittain tuhansia vihjeitä seksuaalista väkivaltaa sisältävästä materiaalista, minkä Pelastakaa Lapset ry ohjaa keskusrikospoliisin tietoon ja poistettavaksi verkosta.

 

Yhdistyksestä on tullut tutkimustensa ja raporttiensa myötä digitaalisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan asiantuntija. Erilaisilla oppailla ja muulla materiaalilla se tarjoaa tietoa ja koulutusta ammattilaisille, lapsille ja huoltajille.

Adolf Von Bonsdorff
(1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.