Sankaritarinoita jo sata vuotta

Paikallisasiamiehet

Rouva Alma Ingman Koteja Kodittomille Lapsille Ry :n paikallisasiamies.

Paikallisasiamies rouva Alma Ingman.

Yhdistyksen toiminta kasvoi heti 1920-luvulla maanlaajuiseksi, kiitos paikallisten kasvatuskoteja hankkivien ja valvovien ahkerien asiamiesten.

Heti kun Koteja Kodittomille Lapsille Ry oli Helsingissä perustettu vuonna 1922, sen toiminta alkoi nopeasti laajeta ympäri Suomen. Paikallistoimikuntia perustettiin pari sataa jo muutaman ensimmäisen toimintavuoden aikana.

 

Kasvatuskoteja lapsille hankkivat yhdistyksen paikalliset asiamiehet. Näiksi vapaaehtoisiksi valikoitui etenkin opettajia, lääkäreitä ja pappeja. Yhdistyksen kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana ahkerat asiamiehet hankkivat lapsille kolme tuhatta kasvatuskotia eri puolilla maata.

 

Tosin on huomattava, että kotien valvonta hajanaisella maaseudulla ja sen etäisissä taloissa oli vaikeaa. Hyvin luultavasti monet näistä kasvatuslapsista joutuivat siksi osassa maataloissa tekemään aivan liian kovaa työtä.

Adolf Von Bonsdorff
(1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.