Kodinomaiset pienryhmäkodit

Kodinomaiset pienryhmäkodit 1970-luvulle tultaessa perheryhmäkodeista siirryttiin pienryhmäkoteihin. Aluksi pienryhmäkodit oli tarkoitettu etupäässä pojille, mutta vuodesta 1974 lähtien kaikki kodit alkoivat ottaa vastaan myös tyttöjä. Moni sijoitettu lapsi joutui teini-ikään tultuaan keskitasoa vaikeampiin haasteisiin kasvatusvanhempiensa kanssa. Heidän tuekseen tarvittiin silloin yksityiskotihoitoa ammattitaitoisempaa apua, mutta myöskään isot lastenkodit eivät sopineet kaikkien lasten hoitopaikoiksi. Näitä lapsia ja nuoria […]

Yksinhuoltajien asema paranee

Yksinhuoltajien asema paranee Avioton lapsi ja hänen äitinsä saivat Suomessa 1970-luvulle asti kärsiä aviottomuuden stigmasta ja häpeästä. Yksinhuoltajille ei ennen 1970-lukua annettu yhteiskunnan taholta minkäänlaista tukea. Varsinkin maaseudulla äiti vauvoineen usein heitettiin ulos kodistakin häpeän vuoksi.   Taloudellisen tuen puutteen vuoksi äidit joutuivat siksi usein tahdonvastaisesti luovuttamaan lapsensa adoptoitavaksi: oli mahdotonta hankkia toimeentuloa ja samalla […]