Sankaritarinoita jo sata vuotta

Työ ammattimaistuu

”Amerikanmaistereiden” uudet työmenetelmät

Sotien jälkeen koulutettujen sosiaalityöntekijöiden määrä alkoi kasvaa Pelastakaa Lapset ry:ssä. Melko pian esimerkiksi sijoituskotien valitsemisen suorittivat järjestössä vain ja ainoastaan koulutetut sosiaalityöntekijät.

Etenkin niin sanotut ”amerikanmaisterit” eli Amerikassa stipendiaatteina opiskelleet sosiaalityöntekijät alkoivat sodan jälkeen tuoda uusia, psykologisempaan otteeseen perustuvia työmenetelmiä ja tuulia Suomen sosiaalialalle. Yksi heistä oli Elina Rautanen.

 

Tarkat kirjalliset työkertomukset otettiin nekin osaksi työtä 1950-luvulla. Tämän jälkeen työntekijän kokemukset, keskustelut ja havainnot lapsesta ja perheestä eivät olleet enää hänen oman muistinsa varassa. Myös työntekijöiden keskustelutaitoja lasten kanssa ryhdyttiin järjestössä kehittämään tavoitteellisesti 1950-luvulla.

Helsingin toimiston kasvattilapsiosaston sosiaalityöntekijöitä neuvonpidossa vuonna 1955.  Vasemmalta Leena Tamminen, Margit Kopra, Elina Rautanen, Silja Lihr ja Karin Liljeberg. Kuva: Pelastakaa Lapset ry

ESTER STÅHLBERG
(1870–1950)

Pelastakaa Lapset Ry:n perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Vuonna 1920 hän avioitui lapsuudenystävänsä, presidentti K.J. Ståhlbergin kanssa.

Adolf Von Bonsdorff
(1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.

ADOLF VON BONSDORFF (1862–1928)

Vaikutusvaltainen lastensuojelun suunnannäyttäjä, Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtosäännön laatija. Von Bonsdorff vaikutti voimakkaasti Suomessa lastensuojelulain syntyyn.